Pani Hawayo Takaty, uczennica Dr. Hayashi, przekazała ona swoim uczniom tzw. "5 Zasad Reiki". W jej osobistych zapiskach odnaleziono taki oto tekst, będący na długo jedynym źródłem owych reguł:

ideals.jpgWłaśnie dziś- nie złość się
Właśnie dziś- nie martw się,
Bądź wdzięczny za wszelkie błogosławieństwa
Zarabiaj na utrzymanie uczciwą/szczerą pracą
Bądź życzliwy dla swoich bliźnich

 

Od kiedy po raz pierwszy zaprezentowała ona swoim uczniom Zasady Reiki, były one przekazywane dalej w wielu różnych wersjach. Może to wynikać z różnych interpretacji słów przy tłumaczeniu (z języka japońskiego na angielski, a następnie z j.angielskiego na kolejny język).

Jednak w 1995 r. ukazała się, (najprawdopodobniej pierwsza) współczesna książka o Reiki - "Iyashi No Te" (Uzdrawiające Ręce), napisana przez Japończyka, Toshitaka Mochizuki, która wywołała spore zainteresowanie na zachodzie. Autor miał bowiem kontakt z kilkoma mistrzami Reiki w Japonii, m.in. z uczniem Toshihiro Eguchi i przytaczał w niej treści będące zupełną nowością dla zachodniego środowiska Reiki. Umieścił w niej m.in. kopię oryginalnego zapisu "Zasad Reiki". Książka ta była tak interesująca i momentami kontrowersyjna, że zaispirowała wielu zachodnich mistrzów Reiki do wypraw do Japonii.

Dave King i Melissa Riggal byli jednymi z pierwszych mistrzów Reiki, którzy odbyli taką podróż. 

Usui Gainen - Idee Reiki

W trakcie swoich podróży do Japonii, w 1997 roku, Melissa i Dave spotkali kilku (będących buddyjskimi mnichami liczącymi sobie po około 100 lat) studentów Mikao Usui. Mieli szczęście przejść przez szkolenie u Tenon-in, jednej z mniszek, nazywanej też Mariko-Obaasan. Któregoś razu opowiedziała im, jak pewnego dnia w 1921 roku, Usui Sensei wrócił bardzo zainspirowany ze swojej podróży na górę Hiei (niedaleko Kyoto), poprosił o duży kawałek "mitsumata washi", trwałego papieru zrobionego z rośliny misumata, i wykaligrafował na nim swoje Gainen, które wisiało potem stale na ścianie w jego świątyni.

Dave przywiózł ze swoich wypraw, kopię afirmacji pisanych własnoręcznie przez Mikao Usui.

usui2
rekonstrukcja gainen
http://www.threshold.ca

Znane do tej pory kopie Gainen pochodzą z czarno-białej fotografii zrobionej przez Dr. Hayashi (który był fotografem amatorem), dlatego nie widac na nich czerwonego podpisu i 3 pieczęci, które najprawdopodobniej zostały wycięte z kadru podczas robienia zdjęcia.

Oto treść oryginalnego Gainen w transliteracji łacińskiej.

Shou fuku no hiihou
Manbyou no Rei yaku
Kyo dake wa Ikaruna
Shinpai suna Kansha shite
Go o hageme Hito ni shinsetsu ni
Chou seki gassho shite kokoro ni nenji
Kuchi ni tonaeyo
Shin shin kaizen, Usui Reiki Ryoho
Chosso
Usui Mikao


Treść Gainen, można (zgodnie z liniami) przetłumaczyć mniej więcej tak:

Oto sekretna metoda przywoływania błogosławieństw
Oto Duchowe lekarstwo na wiele chorób
Właśnie dziś, Nie gniewaj się
Nie martw się, Bądź wdzięczny
Pracuj, Bądź życzliwy dla ludzi
Rano i w nocy złóż ręce do modlitwy (gassho), Powtarzając w myśli
Intonuj ustami.
Usui Reiki jest Lekarstwem na przemiane twojego umysłu i ciała na lepsze
Założyciel
Mikao Usui

Zwykło sie też uważać (tak również podaje inskrypcja na monumencie postawionym ku czci Usui Sensei), iż treść Gainen, pochodzi od Imperatora Meiji. Jednak Hiroshi-Doi Sensei, jeden z członków organizacji Gakkai, powiedział że Usui zaczerpnął inspirację z książki "Kenzon no Gebi" napisanej przez Dr. Bizan Suzuki, opublikowanej w 1914 roku. W książce tej widniało: 

" Właśnie dziś nie gniewaj się,
nie odczuwaj strachu/obaw,
bądź szczery/uczciwy,
pracuj ciężko i bądź życzliwy dla innych".

Jak widać, Usui Sensei rzeczywiście mógł zainspirować sie owym tekstem, choć nie wyklucza to możliwości, że autor książki mógł zaczerpnąć owe idee właśnie od Imperatora Meiji.

Jakiekolwiek jednak, by nie było źródło Usui Gainen, idee te są esencją każdego systemu pochodzącego od Usui: Usui-Do, Usui Teate, Usui Reiki Ryoho, Szkoły dr. Hayashi, oraz wszystkich innych wywodzących się od nich wczesnych i późniejszych systemów uzdrawiania w Japonii i na zachodzie. Gainen wyrażało ducha Usui Reiki, czy jak zwykło się mówić było sercem systemu Usui. 

Zasady czy Idee ? 

Dzięki Mariko-Obaasan, możemy dowiedzieć się, że:

Usui Sensei traktował swoje Gainen,

  • raczej jako przyświecające idee,
  • a nie jako twarde nakazy, zasady czy reguły.

 

Poniżej przedstawiamy przekład Gainen oparty w znacznej mierze na tłumaczeniu Dave'a King'a (bazującym na osobistych lekcjach Mariko-Obaasan u Usui Sensei):

Nagłówki :

Pierwsza część tekstu to pewnego rodzaju zapowiedź, określenie czego dotyczy tekst :

Shou fuku no hiihou
Sekretna metoda przywoływania błogosławieństw

Manbyou no Rei yaku
Duchowe lekarstwo na wiele chorób

Pierwsza idea:

Mamy tu koncepcję (właściwie dwie, dopełniające się wzajemnie), wskazującą na sposób naszego reagowania, na różnorakie czynniki (pochodzące w znacznej mierze z zewnętrznego świata), których silny wpływ utrudnia nam świadome utrzymanie stanu troskliwości (dotyczącej wszystkiego co robimy). Zaleca sie tu wyjście poza stan biegunowości/dualizmu i sugeruje większą otwartość na rzeczy, które przychodzą z zewnątrz.

Kyodake
Kyo dake wa
Właśnie dziś

Pomimo tego, że w dosłownym tłumaczeniu otrzymujemy wyrażenie " tylko dzisiaj", to oznacza ono " właśnie dzisiaj", a dokładniej - właśnie tego konkretnego momentu, czasu trwania danej czynności, TERAZ. Naucz się żyć Teraz, a nie przeszłością, czy przyszłością.

ikaruna
Ikaru na
Nie gniewaj się

(Dosłownie: gniew-nie / bez gniewu.) Postaraj się uświadomić sobie i mieć wpływ na to, jaki efekt wywierają na ciebie niezgodne z twoją myślą zdarzenia, czy koncepcje innych. Nie burz się, ale staraj się przyjąć to co ci się przydarza z otwartym umysłem

shinpai
Shin pai su na
Nie martw się

(Dosłownie: zmartwienie-nie/ bez zmartwień/bez obaw.) Postaraj wyzbyć się trosk, niepokoju, obaw o rezultat swoich poczynań i starań. Jeśli coś nie poszło zgodnie z twoją myślą, puść to, pożegnaj się z tym. Nie zamartwiaj się.

Druga idea:

kanshashite

Kansha shite, Go o hageme
Pracuj, doceniając to co robisz

(Dosłownie: z wdzięcznością/uznając znaczenie czegoś, Pracuj)

Użyte tutaj wyrażenie "go", współgra z działaniem zrozumianym bardziej w sensie buddyjskiej karmy niż "gyo" pracy zarobkowej. Inne wyrażenia także sugerują na pracę, w której kierujemy się (dajemy się prowadzić) raczej "shen" - duchem, a nie "yi" - umysłem. Możemy więc wziąć tu pod uwagę przede wszystkim pracę nad własnym rozwojem duchowym. Jeśli jednak brać pod uwagę pracę fizyczną, pamiętajmy, iż istotą karma-yogi jest praca, którą wykonujemy z oddaniem, wkładamy wysiłek aby wykonać ją jak najlepiej potrafimy, ale nie przywiązujemy się do uzyskanych dzięki niej rezultatów, efektów (co było już podkreślone wcześniej).

Biorąc pod uwagę ten kontekst, mimo iż użyto tu wyrażenia dosłownie oznaczającego "wdzieczność", możemy rozważyć jego znaczenie jako wskazujące również na umiejętność otwartego, pozytywnego reagowania, rezonowania z otoczeniem i naturą. Jakikolwiek więc rodzaj pracy w danym momencie bierzesz pod uwagę, pracuj pilnie, z oddaniem, doceniaj to co robisz, koncentuj się na tym co robisz, potrafiąc to docenić.

*)Fraza "kansha shite" - bądź wdzięczny /zobowiązany nie jest oddzielona od "go o hageme" - pracuj pilnie (uważnie i konsekwentnie). W Japonii nie można stworzyć zdania złożonego poprzez połączenie dwóch zdań spójnikiem "i". Z tego powodu zdanie główne pojawia się na końcu poprzedzone zdaniem zależnym utworzonym poprzez dodanie -te do czasownika łaczącego/wiążącego. "Shite" jest więc formą "-te" czasownika "suru" - "robić" i jest tu zastosowane do wskazania współzależności. Otrzymujemy więc "docenienie/uznawanie doniosłości", oraz (w tym samym czasie) "popieranie/wspieranie/dodawanie odwagi do" pracy (karmę). Daje nam to ostatecznie: "Pracuj, uznając wagę tego co robisz, doceniajac to"

 Trzecia idea:

hitoni
Hito ni shinsetsu ni
Bądź życzliwy dla ludzi

Okazuj empatię i bądź świadomy zarówno siebie jak i innych


Instrukcje:

Chou seki gassho shite kokoro ni nenji, Kuchi ni tonaeyo
W swoim życiu, praktykując gassho, staraj się pamiętać i intonować (Gainen)

Mariko-Obaasan przekazała Meliss'ie Riggall wiele informacji dotyczących znaczenia "instrukcji". Początkowo zamiast "chou seki", zwykło sie używac "asa yuu"- "kun". Kanji w obu przypadkach są takie same, ale Usui chciał podkreślić "stale, ciągle" "od rana do nocy". Oczywiście nie oczekiwał, że będzie się dosłownie, przez cały dzień praktykować gasshou i intonować Gainen. Jego intencją była więc, próba doświadczania całego dnia, całego życia niejako przez pryzmat Gainen.

Shin shin kaizen, Usui Reiki Ryoho
System Usui Reiki, lekarstwem na przemianę twojego umysłu i ciała na lepsze.

Tatsumi-san (uczennica Chujirou Hayashi w latach 1927-1931), kiedy szkoliła Meliss'ę Riggall powiedziała, iż system uzdrawiania poprzez ręce, najprościej można określić słowem "te-ate".

Natomiast słowo Reiki, wywodzi się od chińskiego kanji wymawianego jako "Ling Qi". W taoizmie istnieje koncepcja duszy składającej się z HUN i PO. Kiedy żywa istota umiera HUN powraca do Niebios, aby kiedyś powrócić tu i ponownie inkarnować, natomiast PO powraca do Ziemi. Reiki, to przywoływanie zarówno boskiej energii Rei, tej z którą powiązana jest nasza dusza, jak i energii Ki, z którą związane jest nasze ciało.

Przywołując, poprzez swoją wyższą i niższą jaźń, energie Rei i Ki, możemy uzyskać uzdrowienie duszy i ciała.

Wiemy, iż w japońskiej kulturze bardzo głęboko zakorzeniony jest zwyczaj powoływania sie na linię rodową. Jest to sukcesja, z którą jesteśmy związani cieleśnie. Powiązanie to utrzymywane jest choćby przez kod genetyczny odziedziczony po przodkach. W hologramowej matrycy (w niezmienionej fomie obecnej w naszych komórkach macierzystych), zawiera się idealny, choć uwarunkowany dzidzicznymi czynnikami obraz naszego ciała. Chcąc uzdrowić swoje ciało, powinniśmy więc umieć obdarzyć szacunkiem naszych przodków, dawców tego ciała.

Tatsumi-san powiedziała, iż Usui Sensei przez użycie wyrażenia "Reiki Ryoho" wskazywał na sukcesję rodową. Sugerowała ona, iż "Reiki Ryoho" oznacza metodę uzdrawiania, która może nam dać możliwość nawiązania łączności z naszymi sukcesjami rodowymi. W konsekwencji, mamy możliwość uzdrowienia naszej relacji z rodem, a połączenia rodowe mają znaczny wpływ (zrówno pozytywny jak i negatywny) na stan zdrowia tak naszego ciała jak i umysłu. To z nimi właśnie związane są tzw. "skrypty" (programy według których działamy nieświadomie, niestety czasami bardzo destrukcyjne), jak i tzw. "karma rodowa".


Podpis:

Chosso, Usui Mikao
Założyciel, Mikao Usui

 

http://www.threshold.ca
http://www.usui-do.org