pngwing.com 28Energia w energoterapii

Czym może być energia wykorzystywana w energoterapii? Z punktu widzenia nauki, możemy teoretycznie przyjąć, że energoterapeuci odbierają i przekazują uzdrawianej osobie, jakiś rodzaj fal energii elektromagnetycznej.

Czy wiecie, że...
Fala elektromagnetyczna, jest to zbiór pulsujących cząstek, pole elektromagnetyczne, które porusza się w przestrzeni.

Hayagriva Avalokit sEnergia

Cały świat wypełniony jest przez rozmaite formy energii. Niektóre jej rodzaje, celowo i powszechnie wykorzystujemy. Nauczyliśmy się spalać pewne surowce, przetwarzamy na różne sposoby energię elektryczną, magnetyczną, czy chemiczną. Życie w znanej nam na Ziemi postaci, istnieje w znacznej mierze dzięki promieniom słonecznym dającym światło i ciepło. Właściwie wszystko jest energią, w jakiejś postaci. Czasami widocznej, czasami niedostrzegalnej.