aum4bNasza sukcesja Karuna

William Lee Rand
Raeline Brady-Kuligowski

K.- LeszekBoratyn 

 

William Lee Rand zastrzegł prawnie nazwę Karuna Reiki® i wprowadził formę rejestracji dla osób zrzeszonych w  ICRT - "The International Center for Reiki Training" w Michigan, co przede wszystkim miało zapobiec zniekształceniom przekazywanej wiedzy i utrzymaniu odpowiednich standardów szkoleń.

avalokitesvara3 b

 

W Chinach, Avalokiteśvara przekształca się w Boginię Kuan Yin. Inkarnuje jako kobieca istota, która z powodu świadomości światowego cierpienia, powstrzymuje się od wejścia w Nirvanę.

Kuan Yin - skrót od Kuan-shi-yin - "widzący/a głosy świata".

Powszechny jest w buddyzmie pogląd, iż Avalokiteśvara transcendentalnie przekracza aspekt seksualnej tożsamości. Niektórzy twierdzą też, że Bodhisattva ten/ta uosabia połączenie męskiego aspektu Amitabhy z żeńskim aspektem Tary, jego małżonki. We wczesnych ikonach połączone są więc zarówno kobiece, miękkie kontury ciała, jak i widoczne męskie wąsy.  

 avalokitesvara3 bBodhisattva ten odczuwa nieskończone współczucie, z powodu cierpienia żywych istot. To sprawia, iż jest zawsze gotowy do ratowania ich z niebezpieczeństwa i udzielenia lekcji. Kochany przez buddyjski świat Avalokiteśvara ilustruje nieskończone współczucie oświeconego umysłu.

avalokita - przyglądając się
iśvara - Pan

Mani Kambum znajdujemy opis tego, iż Avalokiteśvara pojawił się podczas porannej medytacji Amitabha Buddy, jako promień białego światła z jego prawego oka. Dlatego bywa niekiedy określany, jako duchowy syn Amitabhy. Być może też dlatego, niektórzy sugerują, że pierwotnie imię to oznaczało "lśniącego Pana""tego, który oświetla świat". Jednak oryginalne znaczenie w sanskrycie i tłumaczenia z centralnych i wschodnich języków azjatyckich wskazuje, że Buddyści rozumieli to imię, w odniesieniu do współczującego spojrzenia Avalokiteśvary. Pewien uczony zasugerował, że powstał On jako personifikacja mądrego i współczujące spojrzenia (avalokana) w przyszłość, którą Sakyamuni Budda rzucił z Nieba Tusita na świat cierpienia, przed wejściem w niego.

Avalokitesvarabodhisattva malafiolKaruna - to sanskryckie słowo oznaczające miłosierne działanie.

"Karuna opisywana jest często jako miłość dla wszystkich istot, równa w intensywności do uczucia matki dla jej dziecka. Jednakże, jest to uczucie inne niż zwykła ziemska egoistyczna, zaborcza, wymagająca wyłączności miłość ..."

Karuna wypływa z nieskalanego odczucia jedności z innymi. To najdalej posunięta empatia. "Współczucie" nie jako litość lecz "współodczuwanie" z cierpiącymi istotami. To miłosierna reakcja na przepełnione udręką łkanie wyrywające się z głębin serca pogrążonego w rozpaczy i smutku.

Pracując z tą energią prosimy o przewodnictwo boginię Kuan Yin, będącą żeńską inkarnacją Avalokiteśvary.