aum4bNasza sukcesja Karuna

William Lee Rand
Raeline Brady-Kuligowski

K.- LeszekBoratyn 

 

William Lee Rand zastrzegł prawnie nazwę Karuna Reiki® i wprowadził formę rejestracji dla osób zrzeszonych w  ICRT - "The International Center for Reiki Training" w Michigan, co przede wszystkim miało zapobiec zniekształceniom przekazywanej wiedzy i utrzymaniu odpowiednich standardów szkoleń.

Jednak nie wszyscy z tych, którzy przyczynili się do rozwinięcia tego nurtu uzdrawiania, odczuwali potrzebę przynależności do stowarzyszenia. Jedną z takich osób jest Vincent Amador, który w odpowiedzi na zastrzeżenie nazwy, wskazał drogę dla niezależnych, nie stowarzyszonych osób, tworząc Karuna Ki. Wskazaną przez niego drogą poszliśmy również my.

Pomimo nie zrzeszenia się w oficjalnej organizacji, przestrzegamy wysokich standardów nauczania wytyczonych i przekazanych nam w linii bezpośrednio od Williama Rand'a.