sekhmet 1Seichim i Sekhem w systemie SKHM

Seichim i Sekhem i inne podobne odgałęzienia, mają to samo źródło. To ta sama energia. Kiedy Patric Zeigler rozmawiał o swoim systemie ze swoimi pierwszymi uczniami, ci zapisywali fonetycznie usłyszaną nazwę, każdy na swój sposób. Wiadomo, iż ten sposób uzdrawiania stosowany był już w starożytności, w różnych częściach świata. Np. słowo Sekhem jest typowo egipskie. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono: "Energię Żywego Światła" lub "Energię Płynnego Światła".

Mistrz Reiki Lyn Brunnel, odkrył podczas swojego pobytu w Egipcie, wyrzeźbiony w kamieniu rysunek zwróconych do nieba dłoni, z zaznaczonymi na nich czakrami. Pod spodem podpisano go hieroglifami: Sekham. W świętych tekstach Egiptu, znajdują się opisy miejsc pełnych świętej mocy Sekhem. 

Słowo Seichim ma indyjskie korzenie. "Sei-chim" (sei czi) - oznacza świętą energię.

Samoinicjacja w Wielkiej Piramidzied

Patrickowi Zeigler'owi przydarzyła sie rzecz równie wspaniała, jak Mikao Usui. Podobnie jak Usui Sensei, wiele medytował i był osobą intensywnie rozwijającą się duchowo. Kiedy znalazł sie w miejscu mocy, w egipskiej piramidzie i spędził tam noc w sarkofagu, doznał samoinicjacji, która wywarła na niego potężne oddziaływanie. Wydarzenie to dało mu dostęp do nieznanej dotąd energii uzdrawiającej, ale przede wszystkim przyspieszyło znacznie jego rozwój duchowy.

piramidaW swojej książce "Kwiat Życia", Drunvalo Melchizedek daje przypuszczenie, iż piramidy znajdujące się w Egipcie są o wiele starsze niż sie powszechnie sądzi. Najprawdopodobniej nigdy nie miały służyć jako grobowce, lecz zbudowano je wg. zasad świętej geometrii, by pomagały w inicjacjach. Tam gdzie znajdował się jeszcze do niedawna sarkofag, przebiega bardzo silny strumień białej energii.
Wg. Drunvalo, ostatnio sarkofag został nieco przesunięty, gdyż zbyt wiele osób próbowało spędzić tam noc, a nie przygotowane do zetknięcia z ową potężną, bardzo intensywną siłą, nie zawsze byli w stanie ją zintegrować. Niektórzy czuli się po takim przeżyciu bardzo źle, jak urządzenie przystosowane do pracy z mniejszym napięciem prądu, podłączone do sieci o dużej mocy.

Również pod piramidą znajduje się długi korytarz, przez koniec którego przebiega strumień energii. Podobno niektóre z osób udające się na zwiedzanie tego korytarza umierały w dziwnych okolicznościach, dlatego koniec owego korytarza zasypano, i zamknięto go dla zwiedzających.

Początkowo Patrick pracował z właśnie otrzymanym darem sam, jednak kiedy zetknął się z systemem Reiki, pomyślał, że w podobny sposób jak w systemie japońskim, można dostroić również innych do energii Sekhem/Seichim. Wspólnie z innymi mistrzami opracował system inicjacji. Początkowo nie pracował z symbolami. Główna moc Sekhem nie tkwi więc w symbolach, ale w jej Źródle, w intencji i pragnieniu podzielenia sie ową energią. Ale na pewno, w trakcie samoinicjacji w piramidzie pojawił się znak nieskończoności. Jest to główna matryca na której oparte jest Sekhem.

System SKHM

Sam Patrick Zeigler, miał koncepcje, iż Sekhem będzie mogło rozwijać się spontanicznie. Ze strukturą raczej holistyczną, gdzie wkład każdego jest tak samo ważny, a nie linearną , gdzie ważne są hierarchiczne zależności. Podczas pracy z tym systemem, i medytacji z nim, dodano symbole. Niektórzy z pierwszych uczniów początkowo eksperymentowali z dużą ich ilością, choć obecnie pozostają przy kilku podstawowych, mających zdecydowanie najlepsze oddziaływanie. 

Po wielu latach, Patrick połączył najistotniejsze według niego idee, techniki i symbole w SKHM. System ten powstał po zapoznaniu się z wieloma istniejącymi odłamami Seichim i Sekhem i zawiera wszechstronną wiedzę z tych linii.

System SKHM przekazany nam przez Raeline Brady, która uczestniczyła w prowadzonych bezpośrednio przez Patricka zajęciach, zawiera w sobie zebrane metody i materiały:

Seichim, jako pierwszą część kursu.

SeKHeM, część dla zaawansowanych, system zawierajacy w sobie
   Anielskie Seichim wraz z Inicjacjami Archaniołów.