obraz 2022 12 26 214629404 Zdarza się, że na kursach czy w mailach zadawane są pytania dotyczace inicjacji na odległość, które pojawiły się jako pewna nowość w rozmaitych odłamach Reiki  i podobnych formach uzdrawiania. Pojawiły się osoby proponujące udzielenie inicjacji w Reiki porzez książki, płyty DVD, filmiki na YouTube, przez internet, czy telefon. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto skorzysta z tego rodzaju oferty, tym bardziej, że oferty te nie wymagają dojazdu i są co najmniej tańsze od tradycyjnych kursów Reiki, jeśli nie w ogóle bezpłatne.

  Odrębną kwestią są przypadki oszustów, którzy wyłudzają pieniądze za inicjacje, które w ogóle nie są przeprowadzane. Właściwie trudno to zweryfikować. Jednak tutaj zajmiemy się przypadkami, kiedy jakiś mistrz w dobrych intencjach rzeczywiście umawia się z adeptem, iż przeprowadzi inicjację na odległość.

  Co na ten temat myślą najbardziej doświadczeni nauczyciele Reiki na całym świecie?

  Niektórzy z nauczycieli, którzy kiedyś udzielali tylko bezpośrednich dostrojeń zaczęli eksperymentować i sprawdzać co dzieje się podczas inicjacji na odległość. Mając wcześniejsze doświadczenie, rozwinięte postrzeganie ponadzmysłowe i dużą praktykę inicjowali na dystans osoby, które wcześniej nie przeszły przez bezpośrednie dostrojenia Reiki, ani nie miały innych wcześniejszych doświadczeń z uzdrawianiem i mistycyzmem. Później po jakimś czasie tym samym osobom udzielano dostrojeń bezpośrednich. Mistrzowie eksperymentowali również nawzajem na sobie, sprawdzając co się wtedy dzieje.

  Po owych doświadczeniach, oraz po szczegółowych relacjach uzyskanych od wielu osób, doszli do wniosku że coś się jednak dzieje. Chociaż niektóre z osób wcześniej nie inicjowanych nic nie odczuwały, a inne coś odczuwały ale za bardzo nie wiedziały co, to wiele osób zgłaszało, iż uzyskały pewne korzyści i że pojawiły się przepływy energetyczne. Jednak w niektórych przypadkach okazywały się to wrażenia tymczasowe, które z czasem zupełnie ustawały. Te same osoby po przejściu przez inicjację bezpośrednią odczuwały wyraźny przepływ energetyczny i/lub znaczne wzmocnienie jego mocy.

  Co doświadczeni mistrzowie (jak np. William Lee Rand, czy Arjava Petter) wywnioskowali z tych doświadczeń? Stwierdzili, że dostrojenia na odległość nie niosą ze sobą pełnej, kompletnej puli możliwych do uzyskania korzyści, które pojawiają się podczas bezpośrednich inicjacji praktykowanych w tradycyjnym systemie Reiki. Istnieją takie aspekty dostrojenia, które zachodzą tylko wtedy gdy nauczyciel obecny jest fizycznie. Kiedy nauczyciel wchodzi w fizyczny kontakt z aurą, kiedy dotyka dłoni, barków, potylicy i głowy studenta. Fizyczny dotyk przenosi jakiś istotny zakres energii, który w pełni ustanawia i ugruntowuje kontakt studenta z energią Reiki. Choć rzeczywiście pewne częstotliwości energii inicjacyjnej transmitowane są na odległość, to jednak w sumie nie jest to ta sama korzyść, jaką uzyskuje się poprzez uczestnictwo w kursie, bezpośrednią inicjacje i wstępną praktykę Reiki na warsztatach. Przesyłanie energii na odległość doskonale sprawdza się przy uzdrawianiu, ale jednak ten sposób działania może nie być wystarczający do zapewnienia adeptowi stałego kontaktu z energią.

  Inną sprawą jest to, że tylko niektórym osobom wystarcza do posługiwania się Reiki w uzdrawianiu kontakt z energią oraz instrukcje na piśmie. W większości przypadków praktyka na szkoleniu w obecności nauczyciela jest niezbędna do wykształcenia pewnych umiejętności. Jaka jest korzyść z kontaktu z energią jeśli ktoś nie potrafi się nią posługiwać? Jakaś korzyść jest, jednak zazwyczaj nie jest aż tak duża jak w przypadku osobistego udziału w szkoleniu. Na kursach studenci wspólnie praktykują pod okiem prowadzącego zajęcia nauczyciela, doświadczają efektów praktyki w wykonaniu swoim oraz innych studentów i rozwijają zaufanie do procesu inicjacji oraz nowo nabytych umiejętności. Jest możliwość zadawania pytań oraz korygowania na bieżąco czynności, w których ktoś jeszcze nie ma wprawy. Poza tym wspólna praktyka Reiki w grupie powoduje znaczne wzmocnienie energii, w której przebywa osoba inicjowana a zabieg zbiorowy w wykonany przez uczestników kursu uzdrawia to co może być przeszkodą w dostrojeniu się osoby do Reiki.

  Trzeba też pamiętać, że założyciele ruchu Reiki: Mikao UsuiChujiro Hayashi i Hawayo Takata nie praktykowali udzielania inicjacji na odległość, ani nie robi się tego w Usui Reiki Ryoho Gakkai w Japonii.www.aetw.org
www.reiki.org
www.reikidharma.com