Avalokitesvarabodhisattva malafiolKaruna - to sanskryckie słowo oznaczające miłosierne działanie.

"Karuna opisywana jest często jako miłość dla wszystkich istot, równa w intensywności do uczucia matki dla jej dziecka. Jednakże, jest to uczucie inne niż zwykła ziemska egoistyczna, zaborcza, wymagająca wyłączności miłość ..."

Karuna wypływa z nieskalanego odczucia jedności z innymi. To najdalej posunięta empatia. "Współczucie" nie jako litość lecz "współodczuwanie" z cierpiącymi istotami. To miłosierna reakcja na przepełnione udręką łkanie wyrywające się z głębin serca pogrążonego w rozpaczy i smutku.

Pracując z tą energią prosimy o przewodnictwo boginię Kuan Yin, będącą żeńską inkarnacją Avalokiteśvary.

Karuna motywuje do działania wszystkie oświecone istoty pracujące dla ulżenia cierpieniom. Wysyłają Oni nieustannie nieograniczone ilości miłosnej, uzdrawiającej energii. Jednak nie wszyscy jesteśmy otwarci na jej przyjęcie.

Prosząc, aby ta energia przepełniła nas i przekazując ją dalej, przyspieszamy nie tylko nasz własny, osobisty rozwój, oczyszczenie i uzdrowienie. Ma to także dalszy, globalny wpływ, zarówno na Ziemię, jak i wszystkich, którzy ją zamieszkują.

om21.pngKaruna otwiera nas na innych ludzi, oraz daje lepszy kontakt z naszymi duchowymi przewodnikami. Pomaga rozwinąć Uniwersalną Świadomość, oraz uświadomić sobie ścisłe połączenie wszystkich indywidualnych istot w Jedności z Bogiem i Całym Jego Stworzeniem. Oczywiste staje się, że to co robimy, to jak traktujemy świat, innych i samych siebie, ma szersze niż dotychczas mogło się wydawać znaczenie. Coraz bardziej zauważamy, iż angażując się w uzdrawianie, choćby tylko siebie - uzdrawiamy cząstkę wszechrzeczy i wpływamy pozytywnie na całokształt istnienia, i odwrotnie - działając dla dobra innych, sami również odnosimy korzyść.

Jednak zrozumienie to zazwyczaj dopiero początek drogi. W codziennym życiu, większości z nas trudno jest pokochać cały świat. Paradoksalnie, jeszcze trudniejsze, okazuje się miłosierne i współczujące podejście do wszystkich znajomych, czy bliskich. Cnoty te pomaga nam rozwinąć Karuna.

QUAN AM 25 smallKaruna, to bardzo potężna energia, dla której dodatkowym nośnikiem jest intonowany podczas przekazywania energii dźwięk mantr poszczególnych symboli. Szczególnie podczas zabiegów zbiorowych, akordy wspólnego śpiewu tworzą niesamowitą atmosferę, umożliwiającą znacznie większe odprężenie i pogłębienie procesu uzdrawiania, oraz dostrojenia uzdrawianej osoby do nowych, wyższych wibracji. Czakry i aura, zarówno uzdrawiającego jak i klienta bardziej się otwierają, pozwalając wniknąć cudownej wibrującej energii, rozprzestrzeniającej się wokół. Dźwięk znakomicie współgra z płynącą z rąk i serc energią. Pękają nawet trudne do usunięcia blokady, a uzdrawiająca siła może przesiąkać głębiej do komórek i tkanek ciała. Ci, którzy doświadczyli tego procesu opowiadali o uczuciu rozbudzenia, zwiększonego pobudzenia, ożywienia i bardziej kompletnego uzdrowienia.

Pracujący z Karuną mistrzowie, a więc osoby mające zazwyczaj dość sporą praktykę i doświadczenie w uzdrawianiu, twierdzą że Karuna ma bardzo szerokie spektrum działania. Pozwala na głębokie, karmiczne uzdrowienie, dotarcie do przyczyn problemu, zrozumienie zawoalowanych motywacji i wybaczenie sobie oraz innym. Wyraźniejsze widzenie siebie, także tego co staramy się skryć w cieniu, pozwala rozwijać coraz większą tolerancję wobec innych. Jesteśmy stopniowo, ale zdecydowanie przygotowywani na zrzucenie starych, skostniałych struktur, uwolnienie się od "skryptów" i nieuświadomionych zachowań obronnych. W trakcie trwania tego procesu, obdarowywani jesteśmy w zamian coraz większą Świadomością, Miłością i Światłem, a rozumiejąc coraz bardziej, że wszyscy stanowimy część duchowej wspólnoty, stajemy się bardziej spółczujący i miłosierni.

Choć według panującej opinii Karuna działa silniej niż tradycyjne Reiki, nie należy traktować tej energii jako substytutu, ale raczej jako uzupełnienie Reiki. Uzyskujemy dzięki temu dodatkowe techniki, co pozwala nam znacznie zwiększyć moc uzdrawiania.
 
Współpraca zamiast rywalizacji

Karuna Ki jest energią, w której inicjuje się osoby posiadające przynajmniej III stopień Reiki, przy czym szanowani i respektowani są wszyscy mistrzowie, bez względu na linie, organizacyjne przynależności, czy rodzaj Reiki, w którym praktykują.

QUAN AM 32 smallKaruna uczy nas wzajemnego szacunku i miłości. Zamiast tworzyć podziały, nakłania do współpracy. Gdy jesteśmy w stanie pracować w harmonii i uczyć się od siebie wzajemnie, widzimy, że Bóg działa przez każdego z nas. Zaczynamy rozumieć, że uzdrowienie nas samych, innych istot i całej naszej planety nastąpi znacznie szybciej, jeśli wszyscy praktykujący Reiki, będą pracować wspólnie.

System ten rozwinął się właśnie na bazie wspólnych praktyk, uzdrawiania i medytacji grupy zaawansowanych mistrzów Reiki. Zainicjował je William Lee Rand, który dzięki wielu podróżom i kontaktom z różnymi mistrzami Reiki miał możliwość zapoznania się z wieloma sposobami uzdrawiania i dostrojeń, oraz symbolami, które nie wywodziły się bezpośrednio z Usui Reiki. Będąc osobą, traktująca swój rozwój jako niekończący się proces badań, i mając zdanie, iż znacznie większe dobrodziejstwa spływają od nas od Boga jeśli o nie prosimy i o nie aktywnie zabiegamy, wraz z innymi duchowo i energetycznie wrażliwymi osobami, zaangażował się w intensywne badania nad zgromadzonymi podczas praktyk Reiki technikami.

Owa praca zaowocowała wyodrębnieniem przez grupę, z napływających od różnych Mistrzów Reiki, najskuteczniejszych metod uzdrawiania i "wyłuskaniem " kompletu symboli dających najlepszą energię. Pracowano też nad procesami dostrojeń, prosząc Wyższą Moc o pomoc w uzyskaniu połączenia z taką uzdrawiającą energią, która dawałaby największe korzyści. Ostatecznie, mimo iż początkowo celem było zintensyfikowanie rozwoju i zwiększenie możliwości uzdrawiania poprzez Reiki, techniki i dostrojenia tak znacznie zaczęły odbiegać od Usui Reiki, że zdecydowano się na utworzenie odrębnego systemu. W 1995 roku William Lee Rand zdefiniował i zarejestrował system jako Karuna Reiki ®* - co można przetłumaczyć jako Współczujące Reiki.

Mimo tego, że kilka symboli jest takich samych, jak tych używanych przez inne szkoły i systemy, to ponieważ dostrojenia i intencja są inne, ich moc w połączeniu z Karuna Ki jest unikalna. Sam William mówi: "Nie miałem przekazów chanellingowych tych symboli. One pochodziły od innych mistrzów Reiki."

  

*) Nazwa Karuna Reiki ®
jest prawnie zastrzeżona przez Williama Lee Randa i
The International Center for Reiki Training w Michigan.