Hayagriva Avalokit sEnergia

Cały świat wypełniony jest przez rozmaite formy energii. Niektóre jej rodzaje, celowo i powszechnie wykorzystujemy. Nauczyliśmy się spalać pewne surowce, przetwarzamy na różne sposoby energię elektryczną, magnetyczną, czy chemiczną. Życie w znanej nam na Ziemi postaci, istnieje w znacznej mierze dzięki promieniom słonecznym dającym światło i ciepło. Właściwie wszystko jest energią, w jakiejś postaci. Czasami widocznej, czasami niedostrzegalnej.

Zdarza się przecież, że nie rejestrujemy jakiegoś subtelnego oddziaływania, choć odkryliśmy, że np. inne gatunki obdarowane przez naturę odpowiednimi zmysłami, dostrzegają je. Nauczyliśmy się już tworzyć swego rodzaju protezy, czyli przyrządy pomiarowe, ale mają one bardzo zawężone, wybiórcze pole odbioru i najprawdopodobniej nawet nie wyobrażamy sobie, co jeszcze może umykać naszej uwadze.

pngwing.com_25.pngDzięki rozmaitym badaniom naukowym dostaliśmy potwierdzenie tego, iż styl i warunki życia mogą rozwinąć lub przytłumić siłę odczuwania. Wiadomo na przykład, że osoby niewidome rekompensują utracony wzrok poprzez rozwinięcie ponad przeciętną pozostałych zmysłów. Wiadomo, że plemiona żyjące w dżungli widzą, słyszą i czują to, czego przyjezdni z wielkich metropolii, z racji specyficznych warunków bytowania, nigdy nie nauczyli się dostrzegać, może nawet przeciwnie nauczyli się tłumić. Mamy jednak dowody także na to, iż wrażliwość na pewne bodźce można celowo wykształcić. Wymaga to jednak systematycznej praktyki, i w zależności od postawionego sobie celu, odsunięcia czynników zakłócających.

Dość dobrym przykładem na rozwinięcie nadzwyczajnych umiejętności poprzez systematyczną pracę i poświęcenie, są wschodnie sztuki walki.

   Jak rozwinąć większą od przeciwnika szybkość?
   Co pozwoli być wyjątkowo sprawnym i silnym?
   Jakie tajniki trzeba poznać, by osiągnąć mistrzostwo?

Nie uda się to, bez rozwinięcia wglądu w bardziej subtelną sferę działań.

Czy wiecie, że...
Kung-fu ma dokładnie to samo źródło co Chi-kung i TaiChi,
a mistrzowie tych systemów poznali doskonale ludzką energetykę.

meridian man

Energia w naszym ciele

Na wschodzie, wiedza dotycząca zdrowia człowieka nie kończy się na anatomii i fizjologii. Bardzo istotną, właściwie podstawową częścią medycyny wschodniej jest znajomość funkcjonowania energetyki ciała.

W Ayurwedzie znanych jest kilka rodzajów prany krążącej w naszym ciele. Podobnie w chińskiej medycynie naturalnej opisywany jest skomplikowany system meridianów, którymi krąży energia. Stanowią one sieć powiązań pomiędzy wszystkimi naszymi organami. Z racji tego, zakłócenie przepływu energii nawet w jednym meridianie, czy zaburzenie funkcji jakiegokolwiek z narządów, może odbić się negatywnie w całym naszym ciele. Dla laika, powiązania takie są naprawdę zaskakujące. Wielu osobom trudno uwierzyć, że ból głowy może brać się z zapchanego jelita, a bolące kolano sygnalizuje nam chorą wątrobę. Swędzenie w stopach, czy łydkach również bardzo często jest sygnałem zaburzonego przepływu energii.

Według pewnych szkół związanych ze wschodnią medycyną, główne strumienie energii przepływają w naszym ciele wzdłuż kości, oraz głównymi meridianami powiązanymi z drogami mięśniowo-ścięgnowymi. Oprócz tego nasze ciało posiada tzw. mikro-meridiany. Owa sieć energetyczna jest bardzo ściśle związana z ciałem.

pngwing.com 1Przepływ energii w meridianach, chyba najbardziej "cielesnej" części sieci energetycznej, zasilany jest w znacznej mierze z centr zwanych czakrami. Należą one do subtelnego systemu wiążącego nasze ciało, emocje, umysł i ducha razem. Najczęściej omawianych jest 7 czakr głównych i czakry gwiezdne, ale istnieje bardzo duża liczba mniejszych czakr pobocznych oraz tzw. czakry transpersonalne.

Jedną z funkcji czakr jest pobieranie energii z zewnętrznych źródeł, by następnie, po przetransformowaniu jej na przyswajalną dla nas postać, rozprowadzić po wszystkich naszych ciałach. Każda z czakr przystosowana jest do pracy z określonym poziomem wibracji. Energia, z którą się stykamy, ma bowiem różne częstotliwości. Z tego też powodu, z poszczególnymi czakrami powiązane są również odpowiednie kolory oraz tony dźwięku.

Z czakrami powiązane są emocje, które również powstają w określonych zakresach wibracji. Można powiedzieć, że emanują one właśnie przez owe centra i przez nie są przyjmowane z zewnątrz. Nasz stan emocjonalny jest zatem ściśle powiązany ze stanem naszych czakr.

pngwing.com 24Czakry porównać możemy do wirów energetycznych przenikających i zasilających ciało fizyczne i aurę. Aura to dość ogólne pojęcie używane na określenie subtelniejszych (o stanie skupienia znacznie mniej zagęszczonym niż fizyczna materia) części ciała żywej istoty. Choć większość ludzi nie potrafi zobaczyć ich gołym okiem, dzięki odpowiednim praktykom można rozwinąć swoją wrażliwość, i je dostrzec.

W wielu kulturach można odnaleźć bardziej lub mniej szczegółowe opisy ciał subtelnych człowieka, choć w zależności od źródła, określenia składowych mogą różnić się terminologią. Dość obszerne kompendium wiedzy na ten temat zawarł w swoich książkach Arthur E. Powell, który opisuje aurę jako składającą się z ciał : eterycznego, astralnego (emocjonalnego), mentalnego i przyczynowego.ć do sytuacji, w której to ludzie poszkodowani przez los ślepotą, negowali by istnienie światła. Jednak nauka rozwinęła się na tyle, że jeśli jesteśmy w stanie przywrócić komuś wzrok, walczymy o to! Jeśli jest więc, możliwość przywrócenia ludziom percepcji w zakresie fal służących do energoterapii i pozytywnego ich wykorzystania, dlaczego tego nie zrobić?


 

wiadomości z dziedziny fizyki zaczerpnięte z http://www.fizykon.org/