pngwing.com 28Energia w energoterapii

Czym może być energia wykorzystywana w energoterapii? Z punktu widzenia nauki, możemy teoretycznie przyjąć, że energoterapeuci odbierają i przekazują uzdrawianej osobie, jakiś rodzaj fal energii elektromagnetycznej.

Czy wiecie, że...
Fala elektromagnetyczna, jest to zbiór pulsujących cząstek, pole elektromagnetyczne, które porusza się w przestrzeni.

Fala elektromagnetyczna w przestrzeni kosmicznej podróżuje z prędkością prawie 300 tys. km/s , oznacza to, że odległość pomiędzy Ziemią i Księżycem pokonuje trochę dłużej niż w 1s.

Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch połączonych ze sobą pól, elektrycznego i magnetycznego. Jest to więc jakaś przestrzeń, w której znajdują się oddziałujące na siebie ładunki elektryczne, na które wywiera wpływ pole magnetyczne, np. zakrzywiając ich tor.  pngwing.com 41
Pole elektryczne to obszar, w którym działają siły elektryczne. Każdy atom składa się z cząstek występujących w stanie albo:

 •     elektrycznie obojętnym
 •     elektrycznie dodatnim (+)
 •     elektrycznie ujemnym (-)


  Ładunki naładowane dodatnio lub ujemnie mogą oddziaływać na siebie na dwa sposoby:

 •     przyciągająco - gdy ładunki są różnoimienne
 •     odpychająco - gdy ładunki są jednoimienne


Jeśli ładunki są zbilansowane, wtedy są nieruchome, i mówimy o polu elektrostatycznym.
Ruch ładunków elektrycznych, wytwarza siłę magnetyczną.

Ładunki obserwowanych cząstek muszą być "skwantowane", czyli muszą być wielokrotnością ładunku elementarnego (e = 1,602 177 33 × 10-19 C).

Człowiek, posługując się swoją naturalną percepcją, jest w stanie dostrzec "naładowanie" dopiero, gdy pojawią się miliardy razy większe wartości, niż ładunek elementarny.

pngwing.com 40Siły elektrostatyczne oddziałujące między naładowanymi elementarnymi cząstkami materii są tryliony trylionów razy większe niż ich siła grawitacyjna. Jedynie z powodu zachowania między nimi równowagi, na co dzień tego nie zauważamy. Przypomnijmy sobie jednak, jak potężną energię wywołuje zakłócenie tej równowagi i rozszczepienie połączonych na zasadzie takiego przyciągania struktur atomu.

Jednakże, energia elektromagnetyczna to bardzo ogólna nazwa. Może mieć bardzo szerokie spektrum oddziaływania, bardzo różną częstotliwość drgań i długość fali z jaką się rozchodzi.

 • Jednym z najbardziej znanych aspektów tej energii jest światło, które możemy rejestrować przy pomocy naszych oczu, i które dzięki temu jest dla nas czytelnym nośnikiem informacji. Posiada ono długości fali z zakresu od 0,39 µm do 0,74 µm.                                                                                                 

Jest to jednak tylko część zakresu fali elektromagnetycznej.                                                                                                                       

 • pngwing.com 42Powyżej widma widzialnego znajduje się ultrafiolet. Dzięki UV możemy się opalać, ale po przekroczeniu bezpiecznej dawki może nam zaszkodzić wywołując np. raka skóry, czy uszkodzić nasze oczy. Jego niszczący aspekt jest również używany do dezynfekcji pomieszczeń.
 • Poniżej widzialnego przez nas widma światła znajduje sie podczerwień, która z kolei w leczniczych dawkach może działać kojąco na naszą skórę. Podczerwień wytwarzana jest przez różne ciepłe obiekty (bardziej lub mniej, w zależności od intensywności wydzielanego przez nie ciepła). Dlatego budując urządzenia rejestrujące ten zakres fal można odkryć w ciemności, np. ciała żywych istot.
 • Istnieją też mikrofale, wytwarzane przez kuchenki mikrofalowe, są one również odbierane przez anteny satelitarne, radary, czy telefony komórkowe.
 • Dzięki falom radiowym mamy radio, telewizję i radioteleskopy.
 • Znamy też promieniowanie rentgenowskie, dzięki któremu możemy prześwietlić różne stałe obiekty, np. nasze ciało. Stosowane w nadmiarze jest jednak bardzo szkodliwe.
 • Zdecydowanie destrukcyjne oddziaływanie może na nas wywrzeć, już przy niewielkich dawkach, promieniowanie gamma, które powstaje przy rozszczepianiu sie jądra atomowego. Jest ono bardzo przenikliwe i u człowieka wywołuje chorobę popromienną, bardzo często śmiertelną. Promieniowanie to może być zatrzymane przez grubą warstwę ołowiu , lub jeszcze grubszą betonu.

pngwing.com 43Fale energii elektromagnetycznej są, jak widać na podanych przykładach, doskonałym nośnikiem informacji. Jednak bez odpowiednich narządów, czy przyrządów, możemy mieć kłopoty z ich odczytywaniem. Tylko nikłą część zakresu fal jesteśmy w stanie rozpoznać w sposób naturalny, bez wykorzystywania specjalistycznych odbiorników, mimo iż wiadomo, że inne gatunki (np. ptaki, czy wieloryby) potrafią odebrać niedostępne dla naszej percepcji zakresy fal.

A może jednak jesteśmy w stanie, tylko nie uświadamiamy sobie tego?
A jeśli część z nas, wyczuliła się i nastroiła na odbiór pewnego zakresu fal niezauważalnego dla reszty?

Czy tylko dlatego, że nie słyszymy audycji radiowych bez odbiornika radiowego, ów przekaz nie istnieje?

Zaprzeczanie istnienia energii uzdrawiających, przez nie odczuwającą ich część społeczeństwa, można by porównać do sytuacji, w której to ludzie poszkodowani przez los ślepotą, negowali by istnienie światła. Jednak nauka rozwinęła się na tyle, że jeśli jesteśmy w stanie przywrócić komuś wzrok, walczymy o to! Jeśli jest więc, możliwość przywrócenia ludziom percepcji w zakresie fal służących do energoterapii i pozytywnego ich wykorzystania, dlaczego tego nie zrobić?

 

wiadomości z dziedziny fizyki zaczerpnięte z http://www.fizykon.org/